Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán Obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č.3

Na Obec Golianovo bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

"Územný plán obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č.3"

Do oznámenia je možné nahliadnuť do 11.09.2018 na Obecnom úrade v Golianove, Golianovo 400 počas úradných hodín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velky-lapas-zmeny-doplnky-c-3

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Pripomienky sa podávajú na Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín. 

Konzultácie k uvedenému strategickému dokuemntu je možné vykonať počas celého procesu na OKresnom úrade v NItre, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Štefánikova tr. 69, 949 01 NItra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Oznam - Obecný úrad Golianovo

Obecný úrad Golianovo oznamuje občanom, že Obecný úrad bude v piatok 06.07.2018 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. 

Oznam - obvodná ambulancia

V dňoch od 02.07.2018 do 13.07.2018 bude obvodná ambluncia pre dospelých čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Frey :

 - pondelok, stredu a piatok vo Veľkom Cetíne,

 - utorok, štvrtok vo Vinodole. 

Projekt ,,Do školy na bicykli" ukončený

V dňoch 5.6. a 8.6.2018 sa v Materskej škole a v Základnej škole v Golianove uskutočnilo slávnostné ukončenie 3. ročníka súťaže "Do školy na bicykli". Do projektu sa prihlásilo 32 detí z MŠ a 40 žiakov zo ZŠ. Cieľom projektu bola podpora nemotorových prostriedkov (bicykel, kolobežka, odrážadlo), čo zlepšuje nielen životné prostredie, ale upevňuje aj zdravý životný štýl. Všetky deti boli ocenené a tešili sa z výhier. Fotodokumentácia na našej facebookovej stránke, cykloturistický klub Dolná Nitra. 

Predsedníčka klubu: Mgr. Tamara Krenželáková

Oznam - uzatvorenie križovatky

Vážení spoluobčania , Obecný úrad Golianovo oznamuje, že od zajtra t.j. 29.05.2018 bude uzatvorená križovatka pri Bulíkovi č.d. 36 z dôvodu rekonštrukcie križovatky. Obchádzka je po miestnej komunikácii okolo vodárni.  

© Obec Golianovo 2018, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia