Návrh spracovania PHSR Golianovo

Návrh spracovania PHSR Golianovo - rozvoj obce na obdobie 2014-2020 (PDF)

Návrhy a pripomienky k PHSR Golianovo môžete písomne podávať na Obecný úrad Golianovo do 21.8.2015.

Oznam – separovanie na cintoríne

Obec zavádza separovaný zber aj na cintoríne. Pre bioodpad sú 1100 l nádoby, pre sklo je zvonová zelená nádoba. Čo sa týka plastov z cintorínov – tieto sú obyčajne znečistené voskom a z toho dôvodu sú ďalej nerecyklovateľné, preto sa budú vyvážať spolu s TKO.

Oznamujeme občanov, že všetky smetné nádoby na komunálny odpad musia byť označené nálepkou. Nálepky si môžete prevziať na obecnom úrade Golianovo.

Rekonštrukcia AS v Nitre

Od soboty 31. januára 2015 sa začne s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice v Nitre. Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v autobusoch spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. a na letákoch na autobusovej stanici. Informácie budú poskytovať tiež zamestnanci spoločnosti, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a označení reflexnou vestou s logom spoločnosti. Počas jednotlivých etáp budú nástupištia postupne presúvané na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, žiadame vás o zvýšenú pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň vás prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.

ARRIVA NITRA a.s.

ASNRI.etapa.jpg

Odber krvi

Obecný úrad Golianovo v spolupráci s MS SČK v Golianove zorganizoval dobrovoľný odber krvi, korý sa uskutočnil 12.1.2015 v Kultúrnom dome Golianovo. Odberu sa zúčastnilo 47 dobrovoľných darcov. Touto cestou ďakujeme všetkým darcom za ich šľachetný čin.

FOTKY

Zápisnice

Zápisnice zo zasadnutí OZ:

Zápisnica OZ zo dňa 02.02.2023

Zápisnica OZ zo dňa 08.12.2022

Zápisnica OZ zo dňa 10.11.2022

Zápisnica z Ustanovujúceho OZ konaného dňa 09.11.2022

Zápisnica OZ zo dňa 29.09.2022

Zápisnice OZ zo dňa 07.07.2022

Zápisnica OZ zo dňa 19.05.2022

Zápisnica OZ zo dňa 03.03.2022

Zápisnica OZ zo dňa 09.12.2021

Zápisnica OZ zo dňa 14.10.2021

Zápisnica OZ zo dňa 30.08.2021

Zápisnica OZ zo dňa 15.07.2021

Zápisnica OZ zo dňa 03.06.2021

Zápisnica OZ zo dňa 04.03.2021

Zápisnica OZ zo dňa 16.12.2020

Zápisnica OZ zo dňa 01.12.2020

Zápisnica OZ zo dňa 05.10.2020

Zápisnica OZ zo dňa 16.09.2020

Zápisnica OZ zo dňa 14.08.2020

Zápisnica OZ zo dňa 17.06.2020

Zápisnica OZ zo dňa 23.04.2020

Zápisnica OZ zo dňa 09.03.2020

Zápisnica OZ zo dňa 23.01.2020

Zápisnica OZ zo dňa 05.12.2019

Zápisnica OZ zo dňa 25.11.2019

Zápisnica OZ zo dňa 17.10.2019

Zápisnica OZ zo dňa 16.09.2019

Zápisnica OZ zo dňa 03.07.2019

Zápisnica OZ zo dňa 29.05.2019

Zápisnica OZ zo dňa 16.05.2019

Zápisnica OZ zo dňa 04.04.2019

Zápisnica OZ zo dňa 07.01.2019

Zápisnica OZ zo dňa 12.12.2018

Zápisnica OZ zo dňa 15.11.2018

Zápisnica OZ zo dňa 19.10.2018

Zápisnica OZ zo dňa 15.08.2018

Zápisnica OZ zo dňa 12.07.2018

Zápisnica OZ zo dňa 01.06.2018

Zápisnica OZ zo dňa 08.03.2018

Zápisnica OZ zo dňa 16.02.2018

Zápisnica OZ zo dňa 30.11.2017

Zápisnica OZ zo dňa 13.11.2017

Zápisnica OZ zo dňa 21.09.2017

Zápisnica OZ zo dňa 16.08.2017

Zápisnica OZ zo dňa 14.07.2017

Zápisnica OZ zo dňa 22.06.2017

Zápisnica OZ zo dňa 25.05.2017

Zápisnica OZ zo dňa 18.04.2017

Zápisnica OZ zo dňa 03.03.2017

Zápisnica OZ zo dňa 08.12.2016

Zápisnica OZ zo dňa 20.10.2016

Zápisnica OZ zo dňa 22.09.2016

Zápisnica OZ zo dňa 15.06.2016

Zápisnica OZ zo dňa 17.05.2016

Zápisnica OZ zo dňa 16.03.2016

Zápisnica OZ zo dňa 28.01.2016

© Obec Golianovo 2014 - 2023, webdesign & layout by LF

Administrácia webu