Opatrenia Ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

   „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

     Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.

     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, " vyhlásil minister Branislav Gröhling.

Domáca karanténa

Podľa opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR dňa  12. marca 2020  v súvislosti s ochorením COVID-19 platí povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Výnimku majú len vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru, za dodržiavania hygienických opatrení (tzv. tranzitná preprava tovaru), vodiči nákladných vozidiel a kamiónov, ktorý sa na území iného štátu pri prevoze tovaru držia svojej trasy a majú minimálny kontakt s verejnosťou, nevyužívajú nocľah v ubytovniach, hoteloch resp. v iných ubytovacích zariadeniach.

Pre tzv. turnusových prepravcov - vodičov, ktorí trávia na cestách v zahraničí  niekoľko dní  a po návrate do SR tu taktiež ostávajú niekoľko dní, táto výnimka neplatí. Pre nich a pre ich rodinných príslušníkov  je 14 dňová karanténa po návrate zo zahraničia povinná.

Zubná ambulancia - oznam

Na základe prijatia NÚDZOVÉHO STAVU v SR a stúpajúcej tendencie výskytu koronavírusu a nedostatku špeciálnych ochranných pomôcok, počnúc dňom 16.03.2020 až do odvolania ambulancia zubnej lekárky MUDr. Kyselová minimalizuje prevádzku a vykonáva iba bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a to výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na číslach: 037/658 11 28, 0908435783 v čase od 08,00 hod. - 11,00 hod.

Kaderníctvo

Kaderníctvo Marcela Vargová oznamuje, že je do odvolania ZATVORENÉ.

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia