Detská ambulancia MUDr. Kohútová

Oznamujeme Vám, že ambulancia MUDr. Kohútovej

bude v pondelok ZATVORENÁ.

Zastupovať bude MUDr. Matušková vo V. Cetíne

od 8.00   -   11.00 hod. 

PONUKA - Zemné a výkopové práce

 

Zemné a výkopové práce

Štrky , piesky, kamenivo 

PREDAJ GOLIANOVO , DOVOZ HOCIKAM  

0905 06 03 05

                                                                                        KLIKNI 

                                                                          >>> S.O.S. TEAM <<<

Zubná ambulancia - oznam

Oznamujeme Vám, že 

Ambulancia AB- Dent ,s.r.o - MUDr. Kyselová

 

nebude v dňoch od 22.9.2020 - 25.9.2020 

ordinovať z dôvodu školenia. 

 

Zastupovanie :    Zastupovanie MUDr. Kyselova

Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020 a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre platné od 12.9.2020

Rozhodnutie je záväzné pre všetky obce a mestá okresu Nitra a je vypracované

v súlade s bodom C) opatrenia  ÚVZ SR  - OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Poprosíme o dodržiavanie

zásady ROR (rúško-odstup-ruky)

 

Opatrenia prevádzky

Rozhodnutie - nariadenie opatrení

Obecné zastupiteľstvo

Oznamujeme občanom, že dňa 16.09.2020 o 18.00 hod.

sa bude konať 6.zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Golianove. 

 

Program OZ :     Program OZ 16.09.2020

verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania-preloženie termínu

OZNÁMENIE

verejná vyhláška

o začatí kolaudačného konania s nariadením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania-

preloženie termínu

 

                                                                                                      /data/cykl_chod_ozn_verej_vyhl.pdf

Ambulancia praktického lekára - oznam

Oznamujeme Vám, že vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii 

Obvodný lekár pre dospelých MUDr. Frey žiada svojich pacientov, 

aby s ochoreniami dýchacích ciest nechodili do ambulancie, ale sa vopred

telefonicky ohlásili na t.č. 037/6581183 počas ordinačných hodín. 

vývoz žúmp a ČOV

Oznamujeme občanom, že bude ČOV  

   zatvorená   

do 5.10.2020 z technických príčin.

Žiadame občanov, aby si vývoz žumpy v uvedenom čase

zabezpečili vo vlastnej réžii. 

Zubná ambulancia - opatrenia

Zubná ambulancia AB-DENT

žiada svojich pacientov, aby mali tvár prekrytú rúškom

a v čakárni boli max. 2 pacienti. 

 

 

oznam - bábkové divadlo - zrušenie

Oznamujeme, že bábkové divadelné predstavenie

POPREPLETKO,

ktoré sa malo konať dňa 6. septembra 2020 

vo Veľkom Lapáši a v Golianove je

ZRUŠENÉ. 

Obecný úrad - oznam

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Golianovo

bude dňa 31.8.2020 

ZATVORENÝ

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia