Oznam - uzatvorenie križovatky

Vážení spoluobčania , Obecný úrad Golianovo oznamuje, že od zajtra t.j. 29.05.2018 bude uzatvorená križovatka pri Bulíkovi č.d. 36 z dôvodu rekonštrukcie križovatky. Obchádzka je po miestnej komunikácii okolo vodárni.  

Gesto pre mesto - Vráťme život do vinohradov

Budeme radi, ak podporíte budovanie vinohradníckeho komunitného centra v golianovských vinohradoch. Stačí tak málo: 

1. Registrácia: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nitra/1692 
2. Zadanie kódu z SMS (bezplatná)
3. A sme o krok bližšie k realizácii nášho projektu :-)

Ďakujeme

OZ Ďarmoty

Upozornenie

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. 

V prípade, že  stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to zo zákona č. 254/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto. 

 

Upozornenie - BIO ODPAD

Vzhľadom na skutočnosť, že sa ochladilo a teploty v noci klesajú pod 0 C, Vás chceme požiadať, aby ste nádoby na BIO odpad večer pred vývozom uschovali do garáže/pivnice atď. a vytiahli ich až ráno v deň vývozu. Odpad v týchto nádobách veľmi často primŕza, čo spôsobuje, že sa nádoba nedá vysypať - prípadne ak je nádoba preťažená tak dochádza k jej poškodeniu.  

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia