Daňový oznam

Daňovníci, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.), boli povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonnej lehote do 31.1.2021.
Obec Golianovo upustí od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote, ak si
daňovníci túto povinnosť splnia najneskôr do 15. marca 2021.
Vyplýva to z Nariadenia vlády SR č. 56/2021 Z. z. zo dňa 10.02.2021 o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Sčítanie obyvateľov 2021

Vážení obyvatelia,
pripomíname Vám, že do konca marca je nutné sa elektronicky sčítať. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.
Sčítať sa môžete aj prostredníctvom mobilnej aplikácie SODB 2021 pre Android zariadenia alebo mobilnej aplikácii SODB 2021 pre Apple zariadenia.
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou (Obecný úrad Golianovo), kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.

ZASTUPOVANIE Zubná ambulancia - MUDr. Kyselová

Zubná ambulancia MUDr. Kyselovej nebude dňa 19.02.2021 (piatok) ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Fintorová v Poliklinike na Chrenovej. Je potrebné sa dopredu objednať na t.č. 0944 725 044

Oznam - Plošné testovanie v obci Golianovo

Na základe rozhodnutia ZMOS-u NITRA sa plošné testovanie v obci Golianovo dňa 20.02.2021 NEUSKUTOČNÍ. 

Občania, ktorí budú potrebovať platný certifikát o testovaní, sa môžu dať otestovať na testovacích miestach v Nitre alebo iných mestách Nitrianskeho kraja. 

Zoznam ANTIGÉNOVÝCH TESTOVACÍCH MIEST je zverejnený na úradných tabuliach v obci, na stránke Ministerstva zdravotníctva, a taktiež tu na webovej stránke Golianovo

 

-------->>>>>>>       Zoznam odberových miest v meste NITRA

 

-------->>>>>>>       Oznam o výzve NR - ZMOS

Výsledky testovania 13.2.2021

Počet testovanych 827 ľudí, z toho 1 pozitívny. Ďakujeme všetkým zúčastneným za disciplínu a vzájomnú spolupatričnosť.

Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. FREY

Dovolenka od 15.02.2021 - 21.02.2021

ZASTUPOVANIE:

Pondelok :        V. Cetín    13.00 - 16.00 hod.

Utorok :             Vinodol      9:00 - 12:00 hod.

Streda :             V. Cetín     9:00 - 12.00 hod. 

Štvrtok :             Vinodol    13.00 - 16:00 hod. 

Piatok :              V. Cetín     9.00 - 12:00 hod. 

 

Telefonický kontakt do ambulancie V.Cetín, Vinodol    0908 862 425

Akútne stavy - volať 155 alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od 16:00 hod. 

Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. FREY

Obvodný lekár pre dospelých v Golianove nebude dňa 10.02.2021 v poobedných hodinách ordinovať.
Lieky si pacienti možu nahlasovať telefonicky alebo osobne od 8-11,30 hod

Dôležité upozornenie – Škola od 8.2.2021 NEOBNOVUJE prevádzku!

Na rokovaní Bezpečnostnej rady okresu Nitra s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre, ktoré sa konalo v sobotu 6. februára 2021, bolo prijaté uznesenie, na základe ktorého materské a základné školy v okrese Nitra od pondelka 8.februára 2021 do odvolania neobnovujú svoju prevádzku.
Základná škola s materskou školou v Golianove bude od pondelka 8.februára pracovať v rovnakom režime, ako tomu bolo doteraz do 5. februára: žiaci 1. – 9.roč. sa naďalej učia dištančne (z domu); materská škola a školský klub detí slúži len pre kritickú infraštruktúru.
(Čerpanie pandemickej OČR zostáva v platnosti.)
Znenie stanoviska TU (PDF)

Plošné testovanie dňa 06.02.2021

Plošné testovanie dňa 06.02.2021 v obci Golianovo : 911 testovaných, z toho 1 pozitívny. Dakujeme za účast, disciplinu a vzájomnú toleranciu.

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu