Upozornenie

Agro Golianovo s.r.o. oznamuje všetkým občanom, najmä však chovateľom včiel, že v dňoch 26. - 28.04.2017 v skorých ranných a podvečerných hodinách, bude pozemne postrekovať porasty repky olejnej živočíšnym škodcom - blyskáčikovi repkovému , krytonosovi šešuľovému, krytonosovi repkovému a byľomoru kelovému ochranným prostriedkom insekticíd Mospilan 20 SP, ktorý je do repky registrovaný voči horeuvedeným škodcom v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a fungicídom Pictor proti bielej hnilobe repky. Postrek bude vykonávaný v katastri obce Golianovo na parcele Kečkéš, Záhradníctvo, Kovaličkina, Domba. 

V prípade nepriaznivého počasia sa postrek posunie na neskoršie dni, podľa vývoja počasia. 

Riziko vyplývajúce z použitia prípravkov pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Preto žiadame všetkých chovateľov včiel, nech urobia potrebné opatrenia, aby nedošlo k úhynu na včelách. 

 

Upozornenie - hrobové miesta

V roku 2017 uplynie doba nájmu za viaceré hrobové miesta. Žiadame nájomcov hrobových miest, aby si prišli obnoviť nájomné zmluvy na Obecný úrad v Golianove do novembra 2017. 

Taktiež upozorňujeme, že boli štítkami označené staré hroby na zrušenie. 

Informujte sa na Obecnom úrade v Golianove

Upozornenie

Upozorňujeme občanov, aby do hnedých nádob na separovaný zber nevhadzovali plasty a iné komunálne odpady.

Taktiež Vás žiadame, aby ste zelený odpad na zbernom dvore delili na : mäkký (buriny, trávy, kôrovie z kukurice) a tvrdý odpad (haluzinu) a ukladali ho bez plastov, kovov, skla. 

© Obec Golianovo 2020, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia