Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020 a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre platné od 12.9.2020

Rozhodnutie je záväzné pre všetky obce a mestá okresu Nitra a je vypracované

v súlade s bodom C) opatrenia  ÚVZ SR  - OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Poprosíme o dodržiavanie

zásady ROR (rúško-odstup-ruky)

 

Opatrenia prevádzky

Rozhodnutie - nariadenie opatrení

Obecné zastupiteľstvo

Oznamujeme občanom, že dňa 16.09.2020 o 18.00 hod.

sa bude konať 6.zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Golianove. 

 

Program OZ :     Program OZ 16.09.2020

verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania-preloženie termínu

OZNÁMENIE

verejná vyhláška

o začatí kolaudačného konania s nariadením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania-

preloženie termínu

 

                                                                                                      /data/cykl_chod_ozn_verej_vyhl.pdf

Ambulancia praktického lekára - oznam

Oznamujeme Vám, že vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii 

Obvodný lekár pre dospelých MUDr. Frey žiada svojich pacientov, 

aby s ochoreniami dýchacích ciest nechodili do ambulancie, ale sa vopred

telefonicky ohlásili na t.č. 037/6581183 počas ordinačných hodín. 

vývoz žúmp a ČOV

Oznamujeme občanom, že bude ČOV  

   zatvorená   

do 5.10.2020 z technických príčin.

Žiadame občanov, aby si vývoz žumpy v uvedenom čase

zabezpečili vo vlastnej réžii. 

Zubná ambulancia - opatrenia

Zubná ambulancia AB-DENT

žiada svojich pacientov, aby mali tvár prekrytú rúškom

a v čakárni boli max. 2 pacienti. 

 

 

oznam - bábkové divadlo - zrušenie

Oznamujeme, že bábkové divadelné predstavenie

POPREPLETKO,

ktoré sa malo konať dňa 6. septembra 2020 

vo Veľkom Lapáši a v Golianove je

ZRUŠENÉ. 

Obecný úrad - oznam

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Golianovo

bude dňa 31.8.2020 

ZATVORENÝ

Odber krvi SČK Golianovo

Oznamujeme Vám, že miestny spolok SČK Golianovo

organizuje dobrovoľný odber krvi, ktorý sa bude konať

dňa 7.9.2020 v Kultúrnom dome Golianovo od 8.00 hod.

Darovať krv môže každý zdravý občan od 18 rokov. 

Lekáreň - oznam

Oznamujeme Vám, že lekáreň MELISA bude dňa

27.08.2020    a    28.08.2020 

ZATVORENÁ.

upovedomenie o aktivite ZSE

Oznamujeme vám, že od 25.8.2020   -    4.9.2020 , v čase od 13.00 hod.   -   19.00 hod

navštívia obyvateľov našej obce spolupracovníci ZSE, ktorí Vám pomôžu zistiť, či

využívate efektívne elektrinu a plyn vo Vašej domácnosti. Poskytnú Vám bezplatné poradenstvo,

analýzu spotreby ako aj informácie o aktuálnych ponukách a akciách.

Zmluvný pracovníci ZSE musia byť označený preukazom predajcu ZSE. U nás v obci to budú MATEJ MOLNÁR a MARTIN KOŽUCH.

Ich totožnosť  si môžete overiť na Zákazníckej linke ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch

od 7.00 hod. - 19.00 hod.

V prípade akýchkoľvek otázok ich prosím kontaktujte. 

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia