Oznam o výrube - obec Veľký Lapáš

vyrub_lapas_032018.pdf