Výrub drevín, Oľga Poláková

Oznam o výrube (PDF) - zverejnené 18.3.2016