VOĽBY 2022

Voľby 2022 - Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Golianovo oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov , ktoré sa konajú dňa 29.10.2022 v čase od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára nasledovné volebné okrsky:
Okrsok č. 1 so sídlom a volebnou miestnosťou v budove Základnej školy, adresa Golianovo 60, 951 08 Golianovo
Čísla domov: 1 – 359, Golianovo – bez adresy
Okrsok č. 2 so sídlom a volebnou miestnosťou v budove Základnej školy, adresa Golianovo 60, 951 08 Golianovo
Čísla domov: 360 - 803

V Golianove, 04.08.2022

Mgr. Ľuboš Kolárik
starosta obce

© Obec Golianovo 2014 - 2023, webdesign & layout by LF

Administrácia webu