Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Výzva na vykonanie prác na zabezpečenie spoľahlivosti prevádzky (PDF)

Termín: DO 15.3.2015