VZN Obce Golianovo č.1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo

VZN č.1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy