PREVÁDZKOVÝ PORIADOK "SKATEPARK"

>>>>>>prevádzkový poriadok SKATEPARK<<<<<<