Budovanie ľudských kapacít zamestnancov obce Golianovo a partnerov

Začiatok realizácie aktivít projektu: 03/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 05/2010
celkové oprávnené výdavky projektu:
- plánovaný stav v EUR: 130 766,68
- skutočný stav v EUR: 125 726,12

blk.jpg

blk2.jpg