Straty a nálezy

V súčasnosti neevidujeme žiadne straty, ani nálezy.

V prípade potreby kontaktujte Obecný úrad (osobne/mailom) a straty/nálezy budú zverejnené v tejto časti vyššie.