Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.11.2021

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.11.2021

v čase od 8.00  -  14.00 hod. 

TU >>>>>>>> prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.11.2021

                        prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.11.2021

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast - MUDr.Zuzana Kohútová

MUDr. Kohútová bude v dňoch 28.10.2021   a   29.10.2021  čerpať dovolenku.

Zastupovať bude  MUDr. Matušková, DA Veľký Cetín, od 8:00 - 12:00,

po telefonickom dohovore na t. č. 037/6597215.

Zberný dvor

ZBERNÝ DVOR

bude v sobotu dňa 30.10.2021

OTVORENÝ

tento rok 

>>>>>>     posledný krát     <<<<<<

Stavebný úrad Veľký Lapáš

Stavebný úrad Veľký Lapáš

bude v dňoch

28.10.2021   a   29.10.2021 

ZATVORENÝ

Upozornenie - Úhrada dane

Oznamujeme daňovníkom, že dňa 30. septembra 2021 bol posledný termín

na úhradu dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatok za komunálny odpad.

Žiadame všetkých neplatičov, aby si svoje nedoplatky uhradili do 31. októbra 2021.

Po tomto termíne Vám budú doručené výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku. 

SLOVENSKÉ ĎARMOTY - Zhrnutie programu EACEA 2021

Zhrnutie programu  "PROGRAM  PARTNERSTVA  MIEST"

                                     

                  ↓

                EACEA - Slovenské Ďarmoty 2021

Zmena harmonogramu vývozu odpadu

Ospravedlňujeme sa za nezverejnenie zmeny Harmonogramu vývozu separovaného odpadu od augusta 2021.

 

Zmeny v harmonograme odvozu separovaného odpadu  :   

AUGUST : vývoz plastu:   17.8.2021

SEPTEMBER : vývoz plastu :  21.9.2021

OKTÓBER : vývoz plastu : 22.10.2021

NOVEMBER : vývoz papiera : 3.11.2021

 

Nový harmonogram TU  >>>>>> Zmena - harmonogram vývozu

ROZHODNUTIE - verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere

ROZHODNUTIE >>>>>>>     Stavebná uzávera

                                       >>>>>>>     Stavebná uzávera výkres

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia