Oznámenie - Orezy a výruby v zákonnom ochrannom pásme el. vedení NN, VN (22kV) a VVN (110kV) pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.

dimimax.pdf