Reprezentácia obce Golianovo a FS Ďarmočan na Medzinárodnom stretnutí bratských obcí v Balte

Video (YouTube)