Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí do materskej školy na šk. r. 2020/2021 je uvedené na webe zsgolianovo.eu