Obnovené vyučovanie pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ + MŠ

Rozhodnutie zriaďovateľa vo veci otvárania MŠ a ZŠ