Oznam - zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznamujeme, že dňa 17.06.2020 o 18.00hod. sa bude konať 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Golianovo. 

pozvanka