Návrh VZN obce Golianovo č.2/2019

navrh k dodatku