Územné rozhodnutie "Golianovo - dobudovanie kanalizácie"

uzemne rozhodnutie