Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Golianove zo dňa 17.06.2020

Zápisnice OZ zo dňa 17.06.2020