zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti

zverejnenie udajov a informacii

stručné zhrnutie údajov a informácií