Návrh VZN č.3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska Golianovo

 

Navrh_VZN_o_ochrannom pasme_pohrebiska.pdf