oznam - bábkové divadlo - zrušenie

Oznamujeme, že bábkové divadelné predstavenie

POPREPLETKO,

ktoré sa malo konať dňa 6. septembra 2020 

vo Veľkom Lapáši a v Golianove je

ZRUŠENÉ.