Ambulancia praktického lekára - oznam

Oznamujeme Vám, že vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii 

Obvodný lekár pre dospelých MUDr. Frey žiada svojich pacientov, 

aby s ochoreniami dýchacích ciest nechodili do ambulancie, ale sa vopred

telefonicky ohlásili na t.č. 037/6581183 počas ordinačných hodín.