verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania-preloženie termínu

OZNÁMENIE

verejná vyhláška

o začatí kolaudačného konania s nariadením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania-

preloženie termínu

 

                                                                                                      /data/cykl_chod_ozn_verej_vyhl.pdf

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia