Obecné zastupiteľstvo

Oznamujeme občanom, že dňa 16.09.2020 o 18.00 hod.

sa bude konať 6.zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Golianove. 

 

Program OZ :     Program OZ 16.09.2020