Opatrenie ÚVZ SR platné od 9.9.2020 a Rozhodnutie RÚVZ v Nitre platné od 12.9.2020

Rozhodnutie je záväzné pre všetky obce a mestá okresu Nitra a je vypracované

v súlade s bodom C) opatrenia  ÚVZ SR  - OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.

Poprosíme o dodržiavanie

zásady ROR (rúško-odstup-ruky)

 

Opatrenia prevádzky

Rozhodnutie - nariadenie opatrení