Detská ambulancia MUDr. Kohútová

Oznamujeme Vám, že ambulancia MUDr. Kohútovej

bude v pondelok ZATVORENÁ.

Zastupovať bude MUDr. Matušková vo V. Cetíne

od 8.00   -   11.00 hod.