Celoplošné testovanie - COVID - 19 - aktualizácia 1

Celoplošné testovanie na COVID 19 sa uskutoční v Obci Golianovo v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020, teda v sobotu a v nedeľu v Kultúrnom dome Golianovo, kde sa budú nachádzať dve odberné miesta:

1. odberné miesto prioritne určené pre starších ľudí, tehotné ženy a matky s deťmi od 10 rokov- prístup chodník smerom k cintorínu.

2. odberrné miesto prioritne určené pre mladších obyvateľov - prístup chodník od obecného úradu- pošty smerom k kultúrnemu domu.

Občania môžu využívať obidve odberné miesta, pohyb medzi odbernými miestami budú usmerňovať príslušníci DHZ.
Trasy jednotlivých odberných miest budú vyznačené. Testovanie sa začína v sobotu a nedeľu
Odporúčaný čas testovania občanov je nasledujúci:

Dňa 31.10.2020
v čase od 7.00 - 9.30 hod. súpisné čísla 2 - 58
v čase od 9.30 - 12.00 hod. súpisné čísla 59 - 121
v čase od 13.00 - 15.30 hod súpisné čísla 122 - 182
v čase od 15.30 - 18.00 hod súpisné čísla 183 - 260
v čase od 18.30 - 20.00 hod súpisné čísla 261 - 304
v čase od 20.00 - 21.30 hod. súpisné čísla 305 - 350

Dňa 01.11. 2020
v čase od 7.00 - 9.30 hod. súpisné čísla 351 - 413
v čase od 9.30 - 12.00 hod. súpisné čísla 414 - 499
v čase od 13.00 - 15.30 hod súpisné čísla 500 - 572
v čase od 15.30 - 18.00 hod súpisné čísla 573 - 660
v čase od 18.30 - 20.00 hod súpisné čísla 661 - 728
v čase od 20.00 - 21.30 hod. súpisné čísla 729 - 803

 

Občania sú povinní pri testovaní preukázať sa občianskym preukazom a kartičkou poistenca, dieťa od 10 rokov do 15 rokov kartičkou poistenca.