Zberný dvor

Zberný dvor bude dňa 7.11.2020 OTVORENÝ 

od 11.00  -  16.00 hod. 

VSTUP POVOLENÝ LEN po predložení platného CERTIFIKÁTU 

s NEGATÍVNYM výsledkom testu.