Zámer zámeny pozemkov ako prípad osobitného zreteľa

>>>   Zámer zámeny pozemkov ako prípad osobitného zreteľa   <<<