OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou "Golianovo - Konopnice"

Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou

 

"Golianovo - Konopnice" - koordinačná situácia