Oznámenie o oprave zrejmých chýb č.2 - Rozhodnutia -stavebného povolenia na stavbu "Cyklistický chodník Nitra - Vráble III.etapa"

>>>>>   Oznámenie o oprave zrejmých chýb v písaní   <<<<<