Obnovenie prezenčnej výučby pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Viac info na webe školy: zsgolianovo.eu