OZNAMENIE o začatí stavebného konania - Obec Veľký Lapáš

"Športová zóna"

Oznámenie o začatí stavebného konania