MEMORANDUM o SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej stratégie UMR "Nitra"

 

>>>>>    Dohoda o pristupeni k MEMORANDU O SPOLUPRACI    <<<<<