Miestny spolok - Slovenský Červený kríž v Golianove

Miestny spolok - Slovenský Červený kríž v Golianove ďakuje dobrovoľným darcom krvi, ktorí v roku 2020 získali za darcovstvo krvi plakety. 

Sú to : 

1. Marián Farkaš  daroval krv 100 krát a dostal Kňazovického medailu

2. Štefan Krupa za 40 odberov získal zlatú Janskeho plaketu

3. Monika Krupová za 30 odberov získala zlatú Janskeho plaketu

4. Peter Lülei za 40 odberov získal zlatú Janskeho plaketu

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu