Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021

 TU  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021