Domáca karanténa

Podľa opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR dňa  12. marca 2020  v súvislosti s ochorením COVID-19 platí povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Výnimku majú len vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru, za dodržiavania hygienických opatrení (tzv. tranzitná preprava tovaru), vodiči nákladných vozidiel a kamiónov, ktorý sa na území iného štátu pri prevoze tovaru držia svojej trasy a majú minimálny kontakt s verejnosťou, nevyužívajú nocľah v ubytovniach, hoteloch resp. v iných ubytovacích zariadeniach.

Pre tzv. turnusových prepravcov - vodičov, ktorí trávia na cestách v zahraničí  niekoľko dní  a po návrate do SR tu taktiež ostávajú niekoľko dní, táto výnimka neplatí. Pre nich a pre ich rodinných príslušníkov  je 14 dňová karanténa po návrate zo zahraničia povinná.

Zubná ambulancia - oznam

Na základe prijatia NÚDZOVÉHO STAVU v SR a stúpajúcej tendencie výskytu koronavírusu a nedostatku špeciálnych ochranných pomôcok, počnúc dňom 16.03.2020 až do odvolania ambulancia zubnej lekárky MUDr. Kyselová minimalizuje prevádzku a vykonáva iba bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a to výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na číslach: 037/658 11 28, 0908435783 v čase od 08,00 hod. - 11,00 hod.

Kaderníctvo

Kaderníctvo Marcela Vargová oznamuje, že je do odvolania ZATVORENÉ.

Zákaz akcií

Na základe Rozhodnutie MV SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu obce Golianovo OcÚ oznamuje, že je zákaz hromadných, kultúrnych a spoločenských akcií na území obce až do odvolania, t.j. zatvorená knižnica, zrušené oslavy, futbalové zápasy, všetky športové akcie, posilňovňa, telocvičňa pre verejnosť. Ďalej oznamujeme občanom, že na základe stanoviska konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb sa s platnosťou od dnes (10.03.2020) až do 23.03.2020 nebudú konať sväté omše ani žiadne kostolné aktivity. Pohreb sa môže konať iba na cintoríne bez sv. omše.

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu