Prerušenie distribúcie - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 05.12.2018 v čase od 07:30 hod. do 16:00 bez dodávky elektriny nasledovné ulice - viď zoznam v prílohe.

odstavka_c_domov.pdf

 

 

Výsledky komunálnych volieb 2018

Zapísaných volličov: 1408
Účasť: 985 (69,96%)

Kandidáti na starostu, počet platných hlasov spolu 978, jednotlivo:

1. Marián Holý - 103   (10,53%)
2. Mgr. Ľuboš Kolárik - 454   (46,42%)
3. Ing. Jozef Zelenka, PhD. - 421   (43,05%)

Zvolení poslanci, počet platných hlasovacích lístkov spolu 977, jednotlivo:
Hana Bryndzová - 479
Ivan Janič - 359
Peter Gugh - 350
Ľuboš Kolárik, Mgr. - 340
Erik Šlosár, Mgr. - 320
Michal Áč, Mgr. - 292
Miroslava Šlosárová - 291
Peter Pavelka - 281
Oleg Koiš - 270

Náhradníci na post poslanca:
Alena Kočalková, MUDr. - 267
Lýdia Pilková, Mgr. - 258
Tamara Krenželáková - 249
Tomáš Áč - 247
Vlastimil Záhon - 247
Peter Zubčák, Mgr. - 240
Pavol Franek, Ing. - 233
Andrej Vereš, Ing. - 216
Martin Kováč - 208
Dávid Pavelka, Bc. - 207
Marián Duchoň - 199
Edita Majerčíková - 191
Milan Hrivňák, Ing. - 187
Ondrej Grman - 144
Miroslav Šiller - 141

Poslaneckých hlasov spolu: 6216 (priemerne 6,36 na jeden hlasovací list)

Dátum a čas zápisnice: 11.11.2018, 02:30 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenské distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 12.11.2018 bez dodávky elôektriny nasledovné ulice :

odstavka112018.pdf

Informácie k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu z dôvodu narodenia dieťaťa

Dlžníci, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 môžu písomne požiadať ŠFRB o odpuistenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018.

     Jedná sa o klientov, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 a po podpísaní zmluvy sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku. 

     Po splnení daných podmienok a platnosti zmluvy o poskytnutí podpory a riadne si plní záväzky voči fondu si môže uplatniť odpustenie časti poskytnutého úveru na každé dieťa 2000,- eur. 

     Žiadosť je dlžník povinný doručiť poštou na adresu ŠFRB s prílohami :

- overená kópia rodného listu každého dieťaťa

- potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vydané príslušným obecným úradom

Žiadosť a bližšie informácie nájdete na stránke www.sfrb.sk

ziadost_sfrb.pdf

© Obec Golianovo 2021, webdesign & layout by Ľubor, hosting by ATLANTIS,

Administrácia webu, Rozhlas administrácia