Mobilné odberové miesto (MOM) v Golianove

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 10.3.2021 - 12.3.2021 bude na ihrisku OFK Golianovo zriadené mobilné testovacie miesto pre obec Golianovo, obec Čechynce, obec Veľký Lapáš, obec Malý Lapáš a obec Babindol. MOM bude otvorené v stredu od 10:00 – 19.00 hod. a v dňoch štvrtok a piatok v čase od 10.00 – 18.00 hod. Obedná prestávka bude od 13:00 : 13:30 hod.
V dňoch kedy bude v priestoroch OFK prebiehať testovanie, bude ihrisko pre verejnosť UZATVORENÉ. Taktiež žiadame občanov, aby neparkovali svoje osobné automobily na parkovisku pri OFK. Toto parkovisko bude v týchto dňoch určené len pre ľudí, ktorí sa prídu dať otestovať.

Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci marec 2021 v obci Golianovo.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 590 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 4.3.2021 od 18:00 hod. na Obecnom úrade Golianovo.

Pošta Golianovo - oznam

OZNAM POŠTA Golianovo

Dovoľujeme si oznámiť, že s účinnosťou od 01.03.2021 bude na Pošte Golianovo realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce.

Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.03.2021 :

Pondelok - piatok : 07:30 - 09:00 12:30 - 15:00 hod.

Streda : 07:30 - 09:00 14:30 - 17:00 hod.

Sobota, Nedeľa : ZATVORENÉ

 

Daňový oznam

Daňovníci, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.), boli povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonnej lehote do 31.1.2021.
Obec Golianovo upustí od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote, ak si
daňovníci túto povinnosť splnia najneskôr do 15. marca 2021.
Vyplýva to z Nariadenia vlády SR č. 56/2021 Z. z. zo dňa 10.02.2021 o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Sčítanie obyvateľov 2021

Vážení obyvatelia,
pripomíname Vám, že do konca marca je nutné sa elektronicky sčítať. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.
Sčítať sa môžete aj prostredníctvom mobilnej aplikácie SODB 2021 pre Android zariadenia alebo mobilnej aplikácii SODB 2021 pre Apple zariadenia.
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou (Obecný úrad Golianovo), kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.

ZASTUPOVANIE Zubná ambulancia - MUDr. Kyselová

Zubná ambulancia MUDr. Kyselovej nebude dňa 19.02.2021 (piatok) ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Fintorová v Poliklinike na Chrenovej. Je potrebné sa dopredu objednať na t.č. 0944 725 044

Oznam - Plošné testovanie v obci Golianovo

Na základe rozhodnutia ZMOS-u NITRA sa plošné testovanie v obci Golianovo dňa 20.02.2021 NEUSKUTOČNÍ. 

Občania, ktorí budú potrebovať platný certifikát o testovaní, sa môžu dať otestovať na testovacích miestach v Nitre alebo iných mestách Nitrianskeho kraja. 

Zoznam ANTIGÉNOVÝCH TESTOVACÍCH MIEST je zverejnený na úradných tabuliach v obci, na stránke Ministerstva zdravotníctva, a taktiež tu na webovej stránke Golianovo

 

-------->>>>>>>       Zoznam odberových miest v meste NITRA

 

-------->>>>>>>       Oznam o výzve NR - ZMOS

Výsledky testovania 13.2.2021

Počet testovanych 827 ľudí, z toho 1 pozitívny. Ďakujeme všetkým zúčastneným za disciplínu a vzájomnú spolupatričnosť.

© Obec Golianovo 2014 - 2022, webdesign & layout by LF

Administrácia webu