Vinohradníci

Výročná členská schôdza MVZS Golianovo konaná dňa 11.01.2020 (PDF)

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze MVZS konanej dňa 11.01.2020 (PDF)