Zberný dvor

Obecný úrad Golianovo oznamuje, že zberný dvor na bio-odpad bude otvorený každú sobotu od 11:00 – 16:00 hod. v sezóne od 1.marca do 30. novembra. Zberný dvor sa nachádza pri areáli čističky odpadových vôd za bývalým starým ihriskom.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (PDF)