Požiarna zbrojnica pred rekonštrukciou
Požiarna zbrojnica 001.jpg