Požiarna zbrojnica pred rekonštrukciou
Požiarna zbrojnica 006.jpg