Požiarna zbrojnica pred rekonštrukciou
Požiarna zbrojnica 003.jpg