Požiarna zbrojnica pred rekonštrukciou
Požiarna zbrojnica 004.jpg