Požiarna zbrojnica pred rekonštrukciou
Požiarna zbrojnica 005.jpg